Niniejsza licencja zezwala na korzystanie z Materiału na następujących polach eksploatacji: udostępniania, rozpowszechniania Dzieła lub jego części poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlanie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (wyłącznie w Internecie na stronach internetowych należących do Licencjobiorcy oraz w mediach społecznościowych na kontach Licencjobiorcy), Chcesz rozszerzyć licencję o inne pola eksploatacji napisz do nas na adres kontakt@webcam-news.pl

Góra Parkowa - Krynica Zdrój

Krynica Zdrój - Góra Parkowa o wysokości 742 m. Widok na "Rajskie ślizgawki"

Godzina przygotowania:13-11-2014 15:40
Rozdzielczość:1280x720px
Czas trwania:18 s

Materiały z kamery Góra Parkowa - Krynica Zdrój