FAQ

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 • Czy dostęp do materiałów jest płatny?
 • Tak dostęp do materiałów jest płatny wg. cen platformy WebCam-News.pl.
 • W jaki sposób mogę pobrać zakupione materiały?
 • Po założeniu konta, jego aktywacji wszystkie materiały na platformie można zakupić poprzez kliknięcie na wybrany film wideo. Zakupione materiały dostępne są po zalogowaniu na swoje konto w zakładce "Mój profil / Zamówienia"(na górnej belce strony). W zakładce tej znajdować się będzie również archiwum zakupionych wcześniej materiałów.
 • Czy muszę od razu pobrać zakupiony materiał na własny nośnik?
 • Zakupione materiały dostępne są na koncie WebCam-News.pl przez okres 90 dni od daty zakupu.
 • Jakie są pola eksploatacji zakupionych materiałów, gdzie mogę je wykorzystać?
 • Z materiałów można korzystać na następujących polach eksploatacji: "udostępniania, rozpowszechniania Materiału lub jego części poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlanie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (wyłącznie w Internecie na stronach internetowych należących do Licencjobiorcy oraz w mediach społecznościowych na kontach Licencjobiorcy)".
 • Czy jest możliwość rozszerzenie pól eksploatacji zakupionych materiałów?
 • Tak, jest możliwość rozszerzenia pól eksploatacji. W tej sprawie konieczny jest kontakt z nami poprzez wysłanie zapytania na adres kontakt@webcam-news.pl oraz ustalenia warunków licencji .
 • Jak długo mogę posługiwać się zakupionym materiałem?
 • Zgodnie z zasadami umowy licencyjnej, udzielamy licencji na czas nieokreślony.
 • Czy za zakupione materiały otrzymam fakturę?
 • Tak, wystawiamy faktury VAT dla osób prowadzących działaność gospodarczą, po dokonaniu płatności na podstawie danych firmy zawartych przy zakładaniu konta.
 • Jak długo ważne jest założone konto w platformie WebCam-News.pl.
 • Konto założone na platformie WebCam-News.pl jest aktywne bezterminowo. W przypadku braku aktywności na koncie przez okres 180 dni konto zostaje usunięte.
 • Czy jest możliwość ponownego aktywowania konta w przypadku jego zawieszenia?
 • Tak, jest możliwość ponownej aktywacji konta po przesłaniu takiej prośby na adres kontakt@webcam-news.pl.