Niniejsza licencja zezwala na korzystanie z Materiału na następujących polach eksploatacji: udostępniania, rozpowszechniania Dzieła lub jego części poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlanie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (wyłącznie w Internecie na stronach internetowych należących do Licencjobiorcy oraz w mediach społecznościowych na kontach Licencjobiorcy), Chcesz rozszerzyć licencję o inne pola eksploatacji napisz do nas na adres kontakt@webcam-news.pl

Hotel Bukovina - Panorama

Widok na kompleks Bukowina Resort na tle Tatrzańskiego Parku Narodowego, w miejscowości Bukowina Tatrzańska.

Godzina przygotowania:21-05-2022 20:32
Rozdzielczość:1280x720px
Czas trwania:22 s

Materiały z kamery Hotel Bukovina - Panorama