Niniejsza licencja zezwala na korzystanie z Materiału na następujących polach eksploatacji: udostępniania, rozpowszechniania Dzieła lub jego części poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlanie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (wyłącznie w Internecie na stronach internetowych należących do Licencjobiorcy oraz w mediach społecznościowych na kontach Licencjobiorcy), Chcesz rozszerzyć licencję o inne pola eksploatacji napisz do nas na adres kontakt@webcam-news.pl

Gdynia - plaża miejska

Ujęcie na zabytek, statek-muzeum- Dar Pomorza znajdujący się niedaleko Skweru Kościuszki, przy Alei Jana Pawła II w mieście Gdyni.

Godzina przygotowania:04-02-2023 17:22
Rozdzielczość:1920x1080px
Czas trwania:1 s

Materiały z kamery Gdynia - plaża miejska

Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 18:22
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 17:22
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 18:14
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 17:14
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 18:04
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 17:04
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 17:56
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 16:56
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 17:48
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 16:48
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 17:40
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 16:40
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 17:38
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 16:38
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 17:30
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 16:30
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 17:22
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 16:22
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 17:14
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 16:14
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 17:06
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 16:06
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 16:56
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 15:56
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 16:48
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 15:48
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 16:40
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 15:40
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 16:32
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 15:32
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 16:22
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 15:22
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 16:14
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 15:14
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 16:06
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 15:06
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 15:58
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 14:58
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 15:40
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 14:40
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 15:32
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 14:32
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 15:24
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 14:24
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 15:13
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 14:13
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 15:04
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 14:04
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 14:56
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 13:56
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 14:48
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 13:48
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 14:38
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 13:38
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 14:30
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 13:30
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 14:22
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 13:22
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 14:14
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 13:14
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 14:04
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 13:04
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 13:56
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 12:56
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 13:48
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 12:48
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 13:40
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 12:40
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 13:38
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 12:38
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 13:30
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 12:30
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 13:22
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 12:22
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 13:14
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 12:14
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 13:06
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 12:06
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 12:56
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 11:56
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 12:48
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 11:48
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 12:40
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 11:40
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 12:32
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 11:32
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 12:22
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 11:22
kup
Gdynia plaża miejska - 04-02-2023 12:15
Gdynia - plaża miejska
04-02-2023 11:15
kup
Gdynia plaża miejska - 16-09-2018 05:18
Gdynia - plaża miejska
16-09-2018 04:18
kup