Niniejsza licencja zezwala na korzystanie z Materiału na następujących polach eksploatacji: udostępniania, rozpowszechniania Dzieła lub jego części poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlanie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (wyłącznie w Internecie na stronach internetowych należących do Licencjobiorcy oraz w mediach społecznościowych na kontach Licencjobiorcy), Chcesz rozszerzyć licencję o inne pola eksploatacji napisz do nas na adres kontakt@webcam-news.pl

Zieleniec - Winterpol

Zieleniec- dzielnica miasta uzdrowiskowego Duszniki-Zdrój i jednocześnie ośrodek narciarski. Położony jest w Kotlinie Kłodzkiej, w paśmie Gór Orlickich. Ujęcie prezentuje widok z górnej stacji ośrodka Zieleniec SKI Arena Winterpol.

Godzina przygotowania:24-11-2017 13:49
Rozdzielczość:1920x1080px
Czas trwania:22 s