Niniejsza licencja zezwala na korzystanie z Materiału na następujących polach eksploatacji: udostępniania, rozpowszechniania Dzieła lub jego części poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlanie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (wyłącznie w Internecie na stronach internetowych należących do Licencjobiorcy oraz w mediach społecznościowych na kontach Licencjobiorcy), Chcesz rozszerzyć licencję o inne pola eksploatacji napisz do nas na adres kontakt@webcam-news.pl

Jaworzyna Krynicka gondola

Widok na dolinę, oraz kolej gondolową z jednej, z wielu tras Stacji Narciarskiej Jaworzyna Krynicka położonej w Krynicy Zdroju, na wschodnim zboczu Jaworzyny Krynickiej (1114 m n.p.m.).

Godzina przygotowania:28-08-2018 02:56
Rozdzielczość:3840x2160px
Czas trwania:20 s