Niniejsza licencja zezwala na korzystanie z Materiału na następujących polach eksploatacji: udostępniania, rozpowszechniania Dzieła lub jego części poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlanie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (wyłącznie w Internecie na stronach internetowych należących do Licencjobiorcy oraz w mediach społecznościowych na kontach Licencjobiorcy), Chcesz rozszerzyć licencję o inne pola eksploatacji napisz do nas na adres kontakt@webcam-news.pl

Malbork zamek

Malbork - miasto w województwie pomorskim. Widok na największy na świecie, pod względem powierzchni, zamek wzniesiony przez zakon krzyżacki. Od 1997 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Godzina przygotowania:30-08-2018 10:14
Rozdzielczość:1920x1080px
Czas trwania:22 s