Niniejsza licencja zezwala na korzystanie z Materiału na następujących polach eksploatacji: udostępniania, rozpowszechniania Dzieła lub jego części poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlanie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (wyłącznie w Internecie na stronach internetowych należących do Licencjobiorcy oraz w mediach społecznościowych na kontach Licencjobiorcy), Chcesz rozszerzyć licencję o inne pola eksploatacji napisz do nas na adres kontakt@webcam-news.pl

Kotelnica Express

Ujęcie prezentuje stację narciarską ośrodka Kotelnica Białczańskia, u stóp Kotelnicy (917 m n.p.m.), we wsi podhalańskiej w Małopolsce - Białce Tatrzańskiej.

Godzina przygotowania:07-12-2017 10:26
Rozdzielczość:1920x1080px
Czas trwania:22 s