Niniejsza licencja zezwala na korzystanie z Materiału na następujących polach eksploatacji: udostępniania, rozpowszechniania Dzieła lub jego części poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlanie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (wyłącznie w Internecie na stronach internetowych należących do Licencjobiorcy oraz w mediach społecznościowych na kontach Licencjobiorcy), Chcesz rozszerzyć licencję o inne pola eksploatacji napisz do nas na adres kontakt@webcam-news.pl

Henryk Ski górna stacja

Stacja narciarska Henrk Ski. Ośrodek Narciarski znajduje się na zboczu Góry Krzyżowej (812 m.), w samym centrum Krynicy-Zdrój. Widok z górnej stacji narciarskiej.

Godzina przygotowania:23-01-2018 07:39
Rozdzielczość:1920x1080px
Czas trwania:21 s