Niniejsza licencja zezwala na korzystanie z Materiału na następujących polach eksploatacji: udostępniania, rozpowszechniania Dzieła lub jego części poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlanie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (wyłącznie w Internecie na stronach internetowych należących do Licencjobiorcy oraz w mediach społecznościowych na kontach Licencjobiorcy), Chcesz rozszerzyć licencję o inne pola eksploatacji napisz do nas na adres kontakt@webcam-news.pl

Mielno - Plaża wschód

Mielno- miasto w północno-zachodniej Polsce w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, położone nad Morzem Bałtyckim i jeziorem Jamno. Prezentowane ujęcie pokazuje wschodnią stronę plaży.

Godzina przygotowania:04-09-2017 11:47
Rozdzielczość:1280x720px
Czas trwania:19 s