Niniejsza licencja zezwala na korzystanie z Materiału na następujących polach eksploatacji: udostępniania, rozpowszechniania Dzieła lub jego części poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlanie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (wyłącznie w Internecie na stronach internetowych należących do Licencjobiorcy oraz w mediach społecznościowych na kontach Licencjobiorcy), Chcesz rozszerzyć licencję o inne pola eksploatacji napisz do nas na adres kontakt@webcam-news.pl

Polana Szymoszkowa

Widok ze Stacji Narciarskiej Polana Szymoszkowa w Zakopanem - leżącej na południowym stoku Gubałówki.

Godzina przygotowania:24-01-2018 06:18
Rozdzielczość:1920x1080px
Czas trwania:22 s