Widok na żywo

Niniejsza licencja zezwala na korzystanie z Materiału na następujących polach eksploatacji: udostępniania, rozpowszechniania Dzieła lub jego części poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlanie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (wyłącznie w Internecie na stronach internetowych należących do Licencjobiorcy oraz w mediach społecznościowych na kontach Licencjobiorcy), Chcesz rozszerzyć licencję o inne pola eksploatacji napisz do nas na adres kontakt@webcam-news.pl

ZŁOTY Groń -ski 2 Istebna

Widok na żywo z WebCamera.pl

Rozdzielczość:1920x1080
Bitrate treści:1569 kbps
FPS:25fps

Tę kamerę możesz opublikować bezpośrednio na swój kanał Youtube lub profil Facebook. Dowiedz się więcej...